Spring til indhold

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Frankrigs nyudnævnte præsident Macron

08.06.2017  16:19

Statsministeren blev varmt modtaget i Elyséets gård af den franske præsident, hvorefter de to hver især afgav en erklæring for franske og danske journalister med fokus på et stærkt europæisk samarbejde om blandt andet terrorbekæmpelse og klimaaftalen fra Paris. Dernæst holdt præsident Macron og statsministeren et timelangt møde i Elyséepalæet, hvor den franske præsident udviste stor interesse for den danske samfundsmodel, herunder flexicurity,  der er inspiration for dele af præsidentens reformplaner. Ambassadør Kirsten Malling Biering deltog i mødet.

Statsministeren mødte efterfølgende den danske presse og fortalte begejstret om præsident Macrons energi og velvilje til at styrke det dansk-franske samarbejde, ikke mindst i forbindelse med de kommende franske arbejdsmarkedsreformer. 

Statsministeren er kun den tredje europæiske stats- og regeringschef, som præsident Macron har modtaget i Elyséet, siden han tiltrådte som præsident den 15. maj.

Statsministeren holdt tidligere i går en keynote tale til åbningen af OECDs ministerrådsmøde, hvor Danmark har formandskabet.