Spring til indhold

Nordic Efficiency + Nørban 2016

16.11.2016  13:25

''

 

 

Tirsdag d. 8. november summede hele Danmarkshuset af arkitektur og innovation fra morgen til aften!

 

Ambassadens handelsafdelingen afholdt Fransk-Nordisk seminar om bæredygtigt socialt boligbyggeri, kaldet ”Nordic Efficiency” i Danmarkshuset på Champs-Elysées. Dette vidensdelingsseminar, som varede fra kl. 9 til kl. 18, samlede aktører fra den sociale boligsektor, arkitekter og virksomheder med fokus på energibesparende løsninger. Både nordiske og franske aktører deltog aktivt i programmet, og der blev networket og drukket kaffe på terrassen med udsigt til Triumfbuen. Seminaret var fortsættelsen af et initiativ søsat sidste år i forbindelse med COP21 under konceptet Nordic Efficiency.

 

 

Om aftenen efter handelsafdelingens seminar tog Ambassadens presse- og kulturafdeling over og samlede arkitekturinteresserede i fotoudstillingen på 2. sal til arrangementet ”Nørban”. Den danske ambassade havde samarbejdet med de svenske og finske Institutter samt den Norske Ambassade om dette arrangementet, som hører under eventrækken ”Automne Nordique”. Der var derfor arkitekter, kunstnere og projektledere repræsenteret fra alle de nordiske lande, som kom og fortalte om diverse innovative og kreative tiltag, som har til formål at skabe et byrum, der inkluderer og samler folk. Blandt andre kom den danske kunstner, Kenneth A. Balfelt, og fortalte om Folkets Park i København. Publikum mødte talstærkt op, og det var en meget interessant og lærerig aften.Seneste nyt

    Se alle