Spring til indhold

Skal du stemme til Folketingsvalget den 18. juni 2015?

28.05.2015  15:20

Torsdag den 18. juni 2015 er der valg til Folketinget i Danmark

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat, hvis du har valgret. Dette finder du yderligere informationer om her.

Du kan finde adresser på de honorære konsulater i Frankrig her.

Desuden kan der brevstemmes på Danmarks Faste Repræsentation ved Europarådet i Strasbourg

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal brevstemme i udlandet, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan sendes til Danmark og modtages i din tidligere bopælskommune inden den 18. juni kl. 9.00.

Du kan læse nærmere på Økonomi- og Indenrigsministeriet hjemmeside, eller på Folketingets hjemmeside.