Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

Nedenfor finder du de generelle regler for dansk indfødsret og bevarelse af denne.

Dansk statsborgerskab
Det er den gældende lov på tidspunktet for barnets fødsel, der er afgørende for, om barnet har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.

Ifølge gældende lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli 2014, erhverves dansk statsborgerskab automatisk ved fødslen, hvis en af forældrene har dansk statsborgerskab uanset om barnet er født i Danmark eller udlandet og uanset om forældrene er gift eller ej.

Men for personer født uden for Danmark er den generelle regel, at den danske indfødsret fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre du har husket at sende en ansøgning om bibeholdelse af dansk indfødsret.

Børn født udenfor ægteskab i perioden 10. oktober 1993 til 30. juni 2014, hvor moderen er udenlandsk og faderen dansk, kan erhverve dansk statsborgerskab ved naturalisation uden at opfylde de generelle krav. Du kan læse mere her  

Hvordan søger jeg om bibeholdelse af dansk indfødsret / bevarelse af statsborgerskab?

Hvis du er dansk statsborger, født i udlandet, og du ikke har opholdt dig i Danmark i sammenlagt 1 år forud for det fyldte 22. år, er du nødt til at søge om bevarelse af dit danske statsborgerskab, hvis du ikke vil miste det.

Under alle omstændigheder er det en god idé at få dit statsborgerskab bekræftet, inden dit fyldte 22. år, hvis du er dansk og født i udlandet.

Ansøgningen skal være ambassaden eller Indfødsretskontoret i hænde senest dagen før ansøgeren fylder 22. år.

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet . Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives i god tid, som udgangspunkt mellem det fyldte 21. og 22. år.

Oplysninger om, hvordan du søger finder du på følgende hjemmeside : klik her

Procedure for indgivelse af ansøgning

Området hører ind under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Du kan downloade et ansøgningsskema på følgende hjemmeside : klik her
Eller du kan få det udleveret på en dansk repræsentation. 

Hvor skal jeg indgive min ansøgning?

Du kan indsende din ansøgning direkte til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K

Tlf. (0045) 72 26 87 00
Mail: uim@uim.dk

Eller du kan indlevere den på en dansk repræsentation. Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1200 kr. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, uanset om ansøgningen imødekommes.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069205011

Ved betaling fra en udenlandsk bank benyttes følgende oplysninger: IBAN DK76 0216 4069 2050 11, BIC/SWIFT: DABADKKK. Bankens adresse er: Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup, Danmark.

Ansøgers cpr.nr., navn eller sagsnummer skal oplyses ved betaling af gebyret. Ansøger bedes lægge kvittering for indbetaling af gebyret ved sin ansøgning eller fremsende kvittering for indbetaling af gebyret efterfølgende.

Hvis man afleverer ansøgningsskemaet til en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat), skal der desuden betales et ekspeditionsgebyr til repræsentationen. Herudover må der påberegnes et timeforbrugsafhængigt gebyr for hjælp til sagsbehandling.