Spring til indhold

Fængsling

Ambassaden kan ikke få dig ud af fængslet, hvis du overtræder opholdslandets love.

Fængsling i udlandet

Det sker, at danske statsborgere fængsles i udlandet. I øjeblikket yder Udenrigsministeriet konsulær bistand i ca. 100 fængslingssager.

Det er opholdslandets og ikke dansk lov, der gælder i udlandet. Lovbestemmelserne og straffene er forskellige fra land til land. Forholdene i udenlandske fængsler er ofte hårde. Ambassaden kan ikke få dig ud af fængsel, hvis du overtræder opholdslandets love.

Hjælp til fængslede

Hvis du, som dansker bliver anklaget og fængslet i udlandet for overtrædelse af opholdslandets lovgivning, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det.

Ambassaden eller konsulatet vil hurtigst muligt kunne hjælpe med at etablere kontakt til en advokat, pårørende i Danmark eller andre. Hvis du ønsker det, vil ambassaden aflægge besøg i fængslet samt følge retssagens forløb.

Har du dobbelt statsborgerskab, kan du efter folkerettens regler normalt ikke påkalde dig den ene stats konsulære beskyttelse over for den anden, hvis den anden stat modsætter sig. Endvidere har Danmark ifølge folkeretten ikke ret til at yde konsulær beskyttelse til personer uden dansk statsborgerskab, selv om det i nogle lande tolereres i et vist omfang.

Ingen hjælp med udgifterne

Udenrigsministeriet kan ikke afholde udgifter i forbindelse med privatpersoners retssager i udlandet. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af dig selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. dit pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Vi kan ikke påvirke udenlandske retsprincipper

Det er officiel dansk politik at opfordre andre lande til at opbygge et retsstatssystem med klar adskillelse mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt, hvor domstole og anklagemyndighed kan fungere uafhængigt af politiske beslutninger og pression.

Det er derfor ikke muligt for Udenrigsministeriet at gå ind med politiske midler og opfordre udenlandske myndigheder til at bryde grundlæggende retsprincipper til fordel for fængslede danskere.

 

""
Ved fængsling i udlandet er det opholdslandets love der gælder.