Spring til indhold

Sygdom og ulykker

Vi kan hjælpe dig, men ikke betale. Derfor bør du altid være forsikret, når du rejser i udlandet.

Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, kan ambassaden eller konsulatet hjælpe dig med at komme i kontakt med dit forsikringsselskab og din familie. Vi kan også hjælpe med at finde en læge eller et hospital, der kan behandle dig, men vi kan ikke betale for din behandling, din hjemtransport eller en redningsaktion, hvis en sådan skulle blive nødvendig.

På en dansk ambassade eller konsulat kan du få hjælp til:

 • Rådgivning om overførsel af penge til hjemrejse
 • Udstedelse af midlertidigt pas
 • Kontakt til advokat, hvis du f.eks. bliver anholdt
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
 • Oplysning om risikoområder på din vej

Ambassaden eller konsulatet kan ikke:

 • Låne dig penge eller lave bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp eller pension
 • Få dig løsladt fra fængsel eller betale din advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe dig arbejde eller arbejdstilladelse

Uden for åbningstid

Ringer du til en ambassade uden for normal åbningstid, har du mulighed for gratis at blive stillet om til Udenrigsministeriets vagtcenter i Danmark. Det er en mulighed, du kan benytte i en kritisk situation, hvor der er behov for assistance, inden ambassaden åbner igen.

Udenrigsministeriets globale vagtcenter i Danmark kan også kontaktes direkte på telefon +45 33 92 11 12 uden for ambassadernes og konsulaternes åbningstid.
Du kan desuden henvende dig til de lokale politimyndigheder og bede om hjælp.

Ingen dansk repræsentation på stedet

Hvis Danmark ikke har en ambassade eller et konsulat i det land, hvor du opholder dig, kan du søge hjælp på en repræsentation for et af de andre nordiske lande eller EU-lande.

Gebyrer

For nogle af de ydelser, som ambassader og konsulater kan tilbyde, skal du betale et gebyr eller timebetaling. Her er nogle priseksempler (januar 2017):

Midlertidigt pas indenfor normal kontortid: 1.010 kr.
Attestering af dokumenter: 200 kr. pr. stk.
Udfærdigelse af skrivelse: 1.010 kr. pr. påbegyndt time.

Læs evt. også under menupunktet 'Tyveri og røveri' til venstre på denne side og under 'Hvad koster det at få hjælp'.

Ambassader, generalkonsulater og handelskontorer

Danmark har ambassader og generalkonsulater foruden en række handelskontorer i udlandet, som har udsendte danske medarbejdere. Her kan du altid få hjælp og gode råd.

Det er en god idé at medbringe kontaktoplysninger på den danske ambassade eller det danske konsulat på dit rejsemål.

Honorære konsulater

Ud over ambassader, generalkonsulater og handelskontorer har Danmark ca. 450 såkaldte honorære konsulater i udlandet.

De honorære konsulater har normalt ikke dansktalende personale. En honorær konsul er ofte en statsborger i opholdslandet, som Danmark har udpeget til at varetage lokale danske interesser. Konsulen får ikke løn for sit arbejde, men vil forsøge at hjælpe en dansk statsborger, som kommer i vanskeligheder, så godt som muligt.

Husk forsikring

Udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark kan i udlandet løbe op i en formue og blive ruinerende for dig eller din familie, hvis du har glemt at tegne forsikring.

I nogle tilfælde kan du inden for EU få dækket visse sygeudgifter, selvom din rejse har overskredet en måneds varighed. Du skal før rejsen bede om et EU-sygesikringskort i din hjemkommune. Vær opmærksom på, at kortet giver ret til behandling på opholdslandets almindelige vilkår. Sygetransport til Danmark dækkes ikke.