Spring til indhold

AMBASSADENS ARBEJDE

Ambassadens hovedopgaver

Det er ambassadens opgave at varetage Danmarks interesser i Frankrig ved:

• aktivt at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter,
• gennem analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Frankrig at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark,
• at virke som nøglepunkt for det bilaterale forsvarssamarbejde,
• at styrke den danske eksportindsats og at fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Frankrig,
• at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur samt
• at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Frankrig.