Spring til indhold

Kørekort

Kørekort udstedt af andet EU-medlemsland anerkendes af de franske myndigheder og det er således ikke obligatorisk at ombytte det danske kørekort til et fransk. Men det kan være en fordel, fordi danskere med fast bopæl i Frankrig ikke kan få udstedt dansk duplikatkørekort. Kørekortet kan heller ikke fornyes, når det udløber. Dog kan ombytning af kørekortet blive obligatorisk i forbindelse med tilføjelse af kørekortskategori og visse overtrædelser af færdselsloven, som f.eks. medfører (midlertidig) annullering af kørekortet eller tab af points.

Danskere med fast bopæl i Frankrig
Det er efter dansk lovgivning ikke muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet mere end 185 dage om året.

Hvad gør jeg, når jeg bliver 70 år og mit danske kørekort udløber?
INDEN du bliver 70 år, skal du søge om at få ombyttet dit danske kørekort til et fransk.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit kørekort på ferierejsen?
Hvis du mister dit kørekort på ferierejsen, skal du straks anmelde tabet til nærmeste franske politistation. Du kan eventuelt lave en online forhåndsanmeldelse, før du henvender dig til fransk politi. Husk at få en politierklæring, som skal bruges ved ansøgning om duplikatkørekort, når du kommer hjem til Danmark.

Hvis du skal køre bil under ferierejsen, kan du kontakte Rigspolitiet med henblik på at få udstedt en akut kørekortserklæring. Henvendelsen sendes til pol-paskorekort@politi.dk via digital post Rigspolitiet har brug for dit fulde navn, fødselsdato samt -år og angivelse af hjemrejsedato og grunden til det akutte behov for en kørekortserklæring. Rigspolitiets kørekortserklæring er gratis.

Hvad gør jeg, hvis jeg som fastboende i Frankrig mister mit kørekort?
Hvis du mister dit kørekort, skal du straks anmelde tabet til det franske politi. Husk at få en politierklæring. Herefter skal du kontakte Rigspolitiet med henblik på at få udstedt en kørekortserklæring. Henvendelsen kan sendes via digital post, per brev, fax eller eventuelt vedhæftet en e-mail.

Herefter skal du anmode om et fransk kørekort online via ”Agence nationale des titres sécurisés” (ANTS) . Hvis du bor i Paris, skal du henvende dig til Præfekturet pr. brev eller pr. mail. Du skal blandt andet bruge: en politierklæring angående det mistede kørekort og en kørekortserklæring fra Rigspolitiet.

Hvad sker der, hvis jeg kører for hurtigt i Frankrig?
Danske bilister skal ligesom de franske bilister overholde hastighedsbegrænsningerne på de franske veje. Hvis du kører for hurtigt, risikerer du at få en bøde. Fartbøden kan du betale via internet eller ved bankoverførsel ved at klikke på følgende link. Det er også her, du kan indgive en eventuel klage over din bøde.

Den Danske Ambassade kan ikke indgive klage på dine vegne, men du kan evt. kontakte en dansk/fransk advokat

Hvordan får jeg et internationalt kørekort?
Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort. Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt. Et internationalt kørekort giver ikke ret til at føre motorkøretøj i Danmark.

Du skal henvende dig til ambassaden eller et nærliggende konsulat for at få et ansøgningsskema.

Herudover skal du bruge:

  •  2 fotos
  •  gyldigt dansk kørekort,
  •  betale et gebyr

Det færdige kørekort afhentes på ambassaden. Leveringstid 4 – 5 uger.

 

RIGSPOLITIET
Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK - 1780 København V
Tlf.: + 45 33 14 88 88
Fax: + 45 45 15 01 76
Mail: pol-paskorekort@politi.dk via digital post

Rigspolitiet

Pas og Kørekort

Polititorvet 14

DK - 1780 København V

Tlf.: + 45 33 14 88 88

Fax: + 45 45 15 01 76

Mail: pol-paskorekort@politi.dk

 

Anmodning om kørekorterklæring skal ske per brev, der sendes med post, fax eller vedhæftet en email.

Har du spørgsmål til en fransk bøde?

Det franske "bødekontor" har en engelsksproget hjemmeside, hvor du kan finde hjælp til at læse bøden, mulighed for at betale og mulighed for at klage.

Klik her: link