Spring til indhold

Kørekort

EU-kørekort anerkendes af de franske myndigheder, og det er således ikke obligatorisk at ombytte det danske kørekort til et fransk. Men det kan være en fordel, fordi danskere med fast bopæl i Frankrig ikke kan få udstedt dansk duplikatkørekort. Kørekortet kan heller ikke fornyes, når det udløber. Dog kan ombytning af kørekortet blive obligatorisk i forbindelse med visse overtrædelser af færdselsloven, som medfører (midlertidig) annullering af kørekortet eller tab af points.

Danskere med fast bopæl i Frankrig
Det er efter dansk lovgivning ikke muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet mere end 185 dage om året.

Hvad gør jeg, når jeg bliver 70 år og mit danske kørekort udløber?
INDEN du bliver 70 år, skal du søge om at få ombyttet dit danske kørekort til et fransk.

Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit kørekort på ferierejsen?
Hvis du er på bilferie og mister dit kørekort, skal du straks anmelde tabet til det franske politi. Husk at få en kvittering. Herefter skal du kontakte Rigspolitiet med henblik på at få udstedt en kørekorterklæring. Henvendelsen skal ske per brev, der sendes med post, fax eller vedhæftet en email.

Når du kommer hjem til Danmark kan du søge om et duplikatkørekort.

Hvad gør jeg, hvis jeg som fastboende i Frankrig mister mit kørekort?
Hvis du mister dit kørekort, skal du straks anmelde tabet til det franske politi. Husk at få en kvittering. Herefter skal du kontakte Rigspolitiet med henblik på at få udstedt en kørekorterklæring. Henvendelsen skal ske per brev, der sendes med post, fax eller vedhæftet en e-mail.

Herefter skal du indsende skriftlig henvendelse til Præfekturet for at søge om et fransk kørekort. Du skal blandt andet bruge: en kvittering fra politiet om, at du har anmeldt tabet og en kørekorterklæring fra Rigspolitiet. Du kan henvende dig til Præfekturet for nærmere oplysninger.

Det er ambassadens erfaring, at det er lettere at bytte et dansk kørekort til et fransk, når man stadig har det fysiske kørekort, end når man blot har en politierklæring.

Hvad sker der, hvis jeg kører for hurtigt i Frankrig?
Danske bilister skal ligesom de franske bilister overholde hastighedsbegrænsningerne på de franske veje. Hvis du kører for hurtigt, risikerer du at få en bøde. Fartbøden kan du betale via internet eller ved bankoverførsel ved at klikke på følgende link. Det er også her, du kan indgive en eventuel klage over din bøde.

Den Danske Ambassade kan ikke indgive klage på dine vegne.

Hvordan får jeg et internationalt kørekort?
Internationalt kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort. Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt. Et internationalt kørekort giver ikke ret til at føre motorkøretøj i Danmark.

Du skal henvende dig til ambassaden eller et nærliggende konsulat for at få et ansøgningsskema.

Herudover skal du bruge :

  • 2 fotos
  • gyldigt dansk kørekort,
  • betale et gebyr 

Det færdige kørekort afhentes på ambassaden. Leveringstid 4 – 5 uger.

 

Rigspolitiet

Pas og Kørekort

Polititorvet 14

DK - 1780 København V

Tlf.: + 45 33 14 88 88

Fax: + 45 45 15 01 76

Mail: pol-paskorekort@politi.dk

 

Anmodning om kørekorterklæring skal ske per brev, der sendes med post, fax eller vedhæftet en email.

Har du spørgsmål til en fransk bøde?

Det franske "bødekontor" har en engelsksproget hjemmeside, hvor du kan finde hjælp til at læse bøden, mulighed for at betale og mulighed for at klage.

Klik her: link