Gå til indhold

Dansk statsborgerskab

Nedenfor finder du de generelle regler for dansk indfødsret og bevarelse af denne.

Dansk statsborgerskab

Nedenfor kan du læse om de generelle regler for dansk indfødsret og bevarelse af denne.

Dansk statsborgerskab

Det er den gældende lov på tidspunktet for barnets fødsel, der er afgørende for, om barnet har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.

Ifølge gældende lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli 2014, erhverves dansk statsborgerskab automatisk ved fødslen, hvis en af forældrene har dansk statsborgerskab uanset, om barnet er født i Danmark eller udlandet og uanset, om forældrene er gift eller ej.

Men for personer født uden for Danmark er den generelle regel, at den danske indfødsret fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre du har ansøgt om at bevare det danske statsborgerskab og fået udstedt statsborgerretsbevis. Børn født uden for ægteskab i perioden 10. oktober 1993 til 30. juni 2014, hvor moderen er udenlandsk og faderen dansk, kan erhverve dansk statsborgerskab ved naturalisation uden at opfylde de generelle krav. Du kan læse mere her

Hvordan søger jeg om bevarelse af statsborgerskab?

Hvis du er dansk statsborger, født i udlandet, og du ikke har haft registreret bopæl i Danmark i minimum 3 måneder før det 22. år, er du nødt til at søge om bevarelse af dit danske statsborgerskab, hvis du ikke vil miste det.

  • Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab kan tidligst indgives ved ansøgers 21. år og senest inden det 22. år Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på 10-12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet . Oplysninger om, hvordan du søger finder du på følgende hjemmeside : klik her

Under alle omstændigheder anbefales det generelt at søge om bevis for dansk statsborgerskab, hvis du ikke er født i Danmark. Du kan læse nærmere ved at klikke her

Procedure for indgivelse af ansøgning

  • Området hører ind under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Du kan downloade et ansøgningsskema på følgende hjemmeside : klik her

Eller du kan få det udleveret på en dansk repræsentation.

Hvor skal jeg indgive min ansøgning?

Du kan indsende din ansøgning direkte til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (0045) 70 80 24 50
Mail: [email protected]

Eller du kan indlevere den på en dansk repræsentation. Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1200 kr. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, uanset om ansøgningen imødekommes.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069205011

Ved betaling fra en udenlandsk bank benyttes følgende oplysninger: IBAN DK76 0216 4069 2050 11, BIC/SWIFT: DABADKKK. Bankens adresse er: Danske Bank, Statens Betalinger, Girostrøget 1, 0800 Høje Taastrup, Danmark.

Ansøgers cpr.nr., navn eller sagsnummer skal oplyses ved betaling af gebyret. Ansøger bedes lægge kvittering for indbetaling af gebyret ved sin ansøgning eller fremsende kvittering for indbetaling af gebyret efterfølgende.

Hvis man afleverer ansøgningsskemaet til en dansk repræsentation (ambassade eller konsulat), skal der desuden betales et ekspeditionsgebyr til repræsentationen. Herudover skal der eventuelt betales et timeforbrugsafhængigt gebyr, hvis opfølgende korrespondance i sagen foregår via ambassaden

Det skal bemærkes, at et originalt indfødsretsbevis aldrig kan genudstedes også selvom det skulle blive væk i postforsendelsen til modtager. Derfor er det nu muligt, at beviset sendes til en dansk repræsentation som udleverer indfødsretsbevis og eventuelle originale dokumenter til modtager imod betaling af et ekspeditionsgebyr.

Bekræftelse på tidligere udstedt statsborgerretsbevis

Personer, der har erhvervet dansk statsborgerskab ved erklæring eller ved lov (naturalisation), vil i forbindelse med erklæringen eller naturalisationen have modtaget et statsborgerretsbevis.

Hvis en person allerede én gang har fået udstedt et bevis for dansk statsborgerskab – uafhængig af om dansk statsborgerskab er opnået automatisk, ved erklæring eller ved lov (naturalisation) – vil der ikke kunne udstedes et nyt statsborgerretsbevis.

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i stedet udstede en bevisbekræftelse. Dette er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person tidligere er udstedt et statsborgerretsbevis. En anmodning om bevisbekræftelse på dansk statsborgerskab indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Anmodning om bevisbekræftelse, klik her.