Gå til indhold

ægteskab & Pacs

Ønsker du at indgå ægteskab, skal du henvende dig på rådhuset.

Ønsker du at indgå Pacs, skal du henvende dig på rådhuset eller hos en notar.

Vielse
Rådhuset er den franske myndighed, hvor der kan foretages en retsgyldig vielse. Ved henvendelse på rådhuset får du udleveret en liste over dokumenter, der er nødvendige for indgåelse af ægteskab.

I vil typisk blive bedt om et "certificat de coutume", der er et certifikat, som attesterer, at et ægteskab indgået efter fransk lov, også er gyldigt i Danmark. Dette certifikat udstedes af ambassaden mod gebyr. Desuden et "certificat de célibat, som ambassaden ikke kan udstede, men ved bestilling af et "certificat de coutume" får du samtidig en attest på, at det ikke er muligt at få et sådan certifikat.

I Frankrig er stat og kirke adskilt. Det betyder, at man skal være borgerligt viet i Danmark, Frankrig eller et andet land, inden man kan få den kirkelige velsignelse i kirken. Dette gælder alle kirker i Frankrig.

Du kan læse mere her angående velsignelse i Den Danske Kirke i Paris (frederikskirkenparis.dk)

Ægteskabets gyldighed i Danmark

Er I blevet gift i udlandet og ønsker vielsen registreret i Danmark, skal I henvende jer til folkeregisteret i seneste bopælskommune.

Ansøg om navneændring ved vielse (borger.dk)

Pacs
En Pacs (Pacte civil de solidarité) er en slags registreret partnerskab, der giver nogle af de samme rettigheder som ægteskab. Der skal oprettes og underskrives en aftale mellem parterne, og aftalen skal registreres.

I vil blive bedt om de samme certifikater som ved til vielse.

For flere oplysninger, læs nærmere på den franske administrations hjemmeside: To enter into a civil partnership | Service-Public.fr


Certificat de coutume - ægteskab

Ambassaden kan mod gebyr lave et "Certificat de coutume".


Vi skal bruge følgende :

  • En kopi af begges pas
  • Adresse/adresser
  • Kommune, hvor I skal giftes
  • Telefonnummer, hvor I kan træffes
  • Et kort brev, hvor I beder om et Certificat de coutume

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks

Du kan også sende dokumenterne per post eller aflevere dem personligt på konsulatet.

 

 

Certificat de coutume - PACS

Ambassaden kan mod gebyr lave et "Certificat de coutume" til PACS.


Vi skal bruge følgende :

  • En kopi af den danske partners pas
  • En tro- og love-erklæring, hvor danskeren skriver under på, at han/hun er myndig, ugift og ikke under værgemål
  • Adresse
  • Telefonnummer, hvor I kan træffes
  • Et kort brev, hvor I beder om et Certificat de coutume

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks.

Du kan sende dokumenterne per post eller aflevere dem personligt på konsulatet.

 

Gebyr

Gebyr modtager vi gerne via bankoverførsel.

 

Du får kontonr. per mail, når vi har modtaget dokumenterne.

 

Certifikatet bliver sendt med post til jeres adresse, når vi har modtaget betaling.

 

Ambassaden modtager ikke længere betaling med check.