Gå til indhold

Ægteskab, Pacs

Ønsker du at indgå ægteskab, skal du henvende dig på borgmesterkontoret. Ønsker du at indgå Pacs, skal du henvende dig ved "le tribunal d'instance" eller notaren.

Ægteskab
Borgmesterkontoret er den franske myndighed, hvor der kan foretages en retsgyldig vielse. Ved henvendelse på borgmesterkontoret får du udleveret en liste over dokumenter, der er nødvendige for indgåelsen af ægteskab.

I vil typisk blive bedt om følgende:

 • Et identitetsbevis (pas, identitetskort,...)
 • En fødselsattest (som regel højst 3 måneder gammel) og oversat af en edsvoren translatør. Hvis I har børn, skal I som regel også medbringe deres fødselsattester (højst 3 måneder gammel)
 • Et "certificat de coutume", der er et certifikat, som attesterer, at et ægteskab indgået efter fransk lov også er gyldigt i Danmark. Dette certifikat udstedes af ambassaden mod gebyr.
 • Et "certificat de célibat". Ambassaden kan ikke udstede et sådan certifikat, men ved bestilling af et "certificat de coutume" får du samtidig en attest på, at det ikke er muligt at få et sådan certifikat.
 • Dokumentation for bopæl. I Frankrig er el-, tlf-, gas-, vandregninger og lignende dokumentation for bopæl.

Listen er ikke udtømmende, nogle kommuner beder om anden dokumentation. 

Kirkelig vielse i Frankrig
I Frankrig er stat og kirke adskilt. Det betyder, at man skal være borgerligt viet i Danmark, Frankrig eller et andet land, inden man kan få den kirkelige velsignelse i kirken. Dette gælder alle kirker i Frankrig.

Du kan læse mere på Frederikskirkens hjemmeside

Ægteskabets gyldighed i Danmark
Mange ægtepar, der bliver gift i udlandet, har behov for, at deres vielse anderkendes i Danmark. Den udenlandske vielsesesattest skal af borgeren sendes til borgerens seneste bopælskommune. Som udgangspunkt kan en udenlandsk vielse anerkendes i Danmark, såfremt kommunen ikke anerkender vielsen, kan kommunen forelægge sagen for Ankestyrelsens Familieretsafdeling

Navneændring i forbindelse med ægteskab
Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, og du ønsker navneændring i forbindelse med ægteskab, skal du kontakte sognet, hvor du senest har boet. Har du fast bopæl i Frankrig, skal du søge navneændring der - også selvom du er dansk statsborger. Hvis myndighederne afviser at foretage navneændring p.g.a. dit danske statsborgerskab, kan du søge i det sogn i Danmark, hvor du sidst har boet. Du skal vedlægge en erklæring fra myndighederne, du bor i, hvor det fremgår, at de ikke kan foretage den ønskede navneændring p.g.a. dit statsborgerskab.

Pacs
En Pacs (Pacte civil de solidarité) er en slags registreret partnerskab, der giver nogle af de samme rettigheder som ægteskab. Der skal oprettes og underskrives en aftale mellem parterne, og aftalen skal registreres.

I vil blive bedt om nogle af de samme dokumenter som ved ægteskab.

For flere oplysninger, klik på følgende link til den franske administrations hjemmeside.

Certificat de coutume - ægteskab

Ambassaden kan mod gebyr lave et "Certificat de coutume".


Vi skal bruge følgende :

 • En kopi af begges pas
 • Adresse/adresser
 • Kommune, hvor I skal giftes
 • Telefonnummer, hvor I kan træffes
 • Et kort brev, hvor I beder om et Certificat de coutume

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks

Du kan også sende dokumenterne per post eller aflevere dem personligt på konsulatet.

 

 

Certificat de coutume - PACS

Ambassaden kan mod gebyr lave et "Certificat de coutume" til PACS.


Vi skal bruge følgende :

 • En kopi af den danske partners pas
 • En tro- og love-erklæring, hvor danskeren skriver under på, at han/hun er myndig, ugift og ikke under værgemål
 • Adresse
 • Telefonnummer, hvor I kan træffes
 • Et kort brev, hvor I beder om et Certificat de coutume

Du kan sende sikker digital post til ambassaden via din e-Boks.

Du kan sende dokumenterne per post eller aflevere dem personligt på konsulatet.

 

Gebyr

Gebyr modtager vi gerne via bankoverførsel.

 

Du får kontonr. per mail, når vi har modtaget dokumenterne.

 

Certifikatet bliver sendt med post til jeres adresse, når vi har modtaget betaling.

 

Ambassaden modtager ikke længere betaling med check.