Gå til indhold

Tidsbestilling til ansøgning om dansk pas

Hvis du ikke har brugt tidsbestillingssystemet før, skal du gå til tidsbestillingsbestillingen (se link nedenfor), klikke på ”log ind” i øverste højre hjørne og derefter på ”Opret en ny brugerkonto”.

Du vil blive bedt om at oplyse din e-mailadresse, en selvvalgt adgangskode, dit mobilnummer og dit fulde navn. Efter tidsbestilling modtager du en e-mail med bekræftelse på bestillingen, som du har mulighed for at ændre via systemet senest 23 timer før din aftale. Derefter kan du kontakte ambassaden telefonisk på 01 44 31 21 21, hvis du vil ændre aftalen.

Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.30 til kl. 12.30 har konsulatet i Paris - efter aftale - åbent for pasansøgninger. 

Uden tidsbestilling kan færdigt pas hentes i konsulatets ekspeditionstider: mandag, onsdag, torsdag, fredag  mellem kl. 10.30 og kl. 12.30.
Efter aftale kan færdigt pas hentes mandag - fredag mellem kl. 13.30 og kl. 15.30.

Klik her for at bestille tid til pasansøgning i konsulatet i Paris

Når der søges om dansk pas, gælder følgende:

Personligt fremmøde på ambassaden eller et honorært konsulat.

Klik her for at få listen over dokumenter, som skal medbringes.

Gebyret for pas betales ved indgivelse af ansøgningen med bankkort (visa, Master) i konsulatet. Betaling kan også foregå via bankoverførsel til ambassaden. Ambassadens kontooplysninger sendes ved anmodning pr. mail, [email protected]

Leveringstiden på et nyt pas er ca. 3 uger.

Det gamle pas

Du kan beholde dit gamle pas, indtil dit nye pas er klart. Dit gamle pas skal annulleres, når du henter det nye pas. Hvis du vil have dit pas tilsendt (med anbefalet post), skal du først sende det gamle pas til konsulatet. Vær opmærksom på, at du selv betaler portoen.

Pas til børn

For at søge om pas til en person under 18 år skal barnet møde personligt op sammen med begge forældre på ambassaden eller et honorært konsulat.

Ved pas til børn skal begge forældre udfylde samtykkeerklæring, hvis begge har del i forældremyndigheden. Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forelægges.

Forældrene skal medbringe pas eller anden form for identitetsbevis og evt. vielsesattest. Hvis den danske forælder er født i udlandet, skal denne forelægge statsborgerskabsbevis eller bevis for bevarelse af dansk indfødsret efter det fyldte 22. år.

Barnets fødsels- og navne-/dåbsattest skal forelægges. Hvis barnet har haft et dansk pas eller har været indskrevet i et af forældrenes pas, skal dette pas fremvises.

Foto kan kun optages på ambassaden, hvis barnet er gammelt nok til at følge de nødvendige anvisninger (kigge ind i kameraet, ikke smile, sidde/stå stille osv.). Er dette ikke tilfældet, skal der medbringes 1 foto af barnet, der opfylder Politiets krav til pasbilleder.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID/MIT-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID/MIT-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.”

Børn under 12 år

Det er muligt at søge om pas til børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) på de danske honorære konsulater. Bemærk, at der skal medbringes 1 pasbillede og at ovennævnte krav også gælder ved ansøgning på et honorært konsulat. 

 

Udstedelse af midlertidigt pas (provisorisk pas)

Ambassaden og de honorære konsulater i Frankrig og Monaco kan udstede et midlertidigt (provisorisk) dansk pas, hvis du har mistet dit pas. Du skal medbringe politianmeldelse og to pasbilleder. Desuden skal du udfylde en pasansøgning og erklæring om bortkommet pas, det kan du eventuelt gøre før dit fremmøde:

Pasansøgning

Erklæring om bortkommet pas

Et provisorisk pas udstedes med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk ambassade/konsulat efter benyttelsen.

Vær opmærksom på, at for børn under 18 år kræves forældrenes samtykke. Hvis den ene forældre er med på rejsen i Frankrig, og den anden befinder sig i Danmark, kan den part, der er i Danmark, henvende sig til Borgerservice for at udfylde de nødvendige papirer.

Vær også opmærksom på, at der opkræves ekstragebyr udenfor ambassadens normale åbningstid.

Rejse på et provisorisk pas kan nogle gange give anledning til problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder anerkender provisoriske pas. Et provisorisk pas kan fx ikke bruges ved indrejse i USA, jf. nærmere oplysninger om andre landes indrejsebestemmelser på Udenrigsministeriets hjemmeside

 

Forlængelse af pas

Forlængelse af pas kan fortages ved personlig henvendelse på ambassadens paskontor eller et  konsulat. En betingelse for at forlænge et udløbet pas er, at passet ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder.

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan f.eks. ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA. Læs mere ved at klikke her.

 

 

Adresser og åbningstider

Adresse på konsulatet i Paris:

Ambassade Royale de Danemark
 77, avenue Marceau
 75116 Paris
 Tlf.: +33 1 44 31 21 21
 Fax: +33 1 44 31 21 88
 Mail: [email protected]

 

Konsulatets ekspeditionstider - efter aftale:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag:

kl. 10.30 - 12.30

Liste over danske konsulater Frankrig klik her