Gå til indhold

Dødsfald i udlandet

Når en dansker dør i udlandet, får den danske repræsentation i landet (ambassade eller konsulat) som regel - men ikke altid - hurtigt besked om dødsfaldet.

Underretning af familien

Når en dansk repræsentation har fået dødsfaldet bekræftet, underretter de straks Udenrigsministeriets Borgerservice. I Udenrigsministeriets Borgerservice beder vi derefter politiet underrette de pårørende, med mindre vi ved, at pårørende allerede er underrettet.

Som pårørende er du altid velkommen til at kontakte enten den danske ambassade i landet eller vores døgnåbne vagtcenter for råd og vejledning. Du kan kontakte os på tlf. +45 3392 1112 eller via e-mail: [email protected].

Hjemsendelse eller begravelse lokalt

Det er nærmeste pårørende, som tager stilling til, om begravelse eller kremering skal ske lokalt, eller om afdøde skal hjem til Danmark.

Hvem betaler?

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport ved dødsfald. Både inden for EU og i resten af verden kan du kun få dækket begravelse og hjemtransport af kiste eller urne, hvis den afdøde har tegnet en privat rejseforsikring, som omfatter hjemtransport. Det er en forudsætning, at forsikringsselskabet godkender udgifterne.

Er der ingen forsikring, kan vi i Udenrigsministeriets Borgerservice eller den danske repræsentation i landet vejlede og bistå med det praktiske i forbindelse med dødsfaldet. Men vi kan ikke betale. Udgifterne skal dækkes enten af afdødes egne midler eller eventuelt af de pårørende.

Bistanden fra den danske repræsentation koster et gebyr bl.a. baseret på tidsforbrug. Er den afdøde forsikret, vil vores bistand som regel være dækket af forsikringen.

Under visse omstændigheder er det muligt at søge om begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark.

Dødsattest

Det er forskelligt fra land til land, hvor hurtigt en officiel dødsattest bliver udstedt. Hvis afdøde boede i udlandet, kan der gå længere tid, inden den danske repræsentation modtager dødsattesten fra de lokale myndigheder.

Den lokale bedemand kan eventuelt bistå dig, som pårørende, med at få dødsattesten udstedt.

Når den danske repræsentation modtager dødsattesten, sender de den videre til os i Udenrigsministeriets Borgerservice og til dansk politi. Politiet sørger for, at dødsfaldet bliver registreret i CPR-registret. Vi kontrollerer om afdøde boede i Danmark. Hvis det er tilfældet, sender vi dødsattesten videre til Skifteretten.

Udlændinge som bor i Danmark

Hvis en udlænding, der har lovligt ophold i Danmark, dør i udlandet, bør du som pårørende aflevere dødsattesten til den danske repræsentation i landet. Så vil repræsentationen sørge for, at dødsfaldet bliver meldt til dansk politi og til den danske skifteret.

Skifte

Hvis afdøde boede i Danmark, sker fordeling af arven (skiftet) i Danmark. Hvis afdøde boede i udlandet, vil skifte normalt ske i det land, hvor afdøde boede ved sin død. Se mere om arv og skifte på vores hjemmeside.