Gå til indhold

Hvis du bliver fængslet i udlandet


Hvis du bliver anklaget og fængslet i udlandet, har du krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det.

Ambassaden kan hjælpe dig med kontakt til en lokal advokat og familie eller venner i Danmark. Vi kan også besøge dig i fængslet og følge retssagens forløb.

Hvis Danmark ikke har ambassade eller konsulat i landet, hvor du fængslet, kan du få hjælp fra en ambassade fra et andet nordisk eller i EU-land. Du har ret til samme hjælp, som landet yder til sine egne statsborgere. Udenrigsministeriets Borgerservice kan hjælpe dig med at få kontakt til den rette ambassade.

Nedenfor finder du svar på en række typiske spørgsmål i forbindelse med fængslinger:

Kan et land modsætte sig, at vi hjælper dig som fængslet?

  • Ja, hvis du har dobbelt statsborgerskab og fængsles i dit andet hjemland.
  • Ja, hvis du er udlænding med fast ophold i Danmark, og fængsles i dit hjemland, eller i et tredje land.

Vi vil dog stadig forsøge at hjælpe dig, f.eks. med kontakt til familie eller venner.

Kan du få hjælp fra ambassaden til at betale dine udgifter?

  • Nej, vi kan ikke betale noget for dig. Du skal selv betale udgifter til f.eks. mulig kaution, advokat, ekstra mad eller drikke i fængslet, medicin og lægebesøg.
  • Rejsen hjem til Danmark efter du er blevet løsladt, er også for egen regning.
  • Hvis du ikke selv har penge, kan familie eller venner måske hjælpe dig.
  • I nogle tilfælde kan vi hjælpe med at overføre penge til dig i fængslet.

Kan det være rigtigt, at jeg som dansker kan få en straf og fængsles på vilkår, der er meget hårdere end i Danmark?

  • Ja, for det er et princip, at de enkelte lande ikke blander sig i hinandens retssager. Domstolene skal være fri for politisk pres. Fængsles du i et andet land for et brud på loven dér, vil det derfor være det land, der bestemmer straffen og forholdene i fængslet.

Kan jeg afsone min straf i Danmark?

  • Ja, i nogle tilfælde.
  • Det kræver, at du og anklageren ikke længere kan eller ønsker at anke dommen.
  • Det kræver også, at både Danmark og landet, hvor du er fængslet, kan godkende dit ønske om at blive overført. Der kan gå lang tid, før en mulig aftale om overførsel er på plads.

Ved fængsling i udlandet er det opholdslandets love der gælder.