Gå til indhold

Rejse med mindreårige

Når en mindreårig (under 18 år) indrejser i Frankrig uden den ene forælder/begge forældre, er der udelukkende krav om et gyldigt dansk pas. Forældrenes samtykke til barnets rejse er således allerede afgivet i forbindelse med udstedelse af passet. 

Hvis dit barn rejser uden dig, bør du overveje, om du vil give den eller de ledsagende voksne fuldmagt på fransk/engelsk til at varetage barnets tarv under rejsen. Det kan være fx ved sygdom eller ulykke på rejsen. 

Det kan være en fordel at medbringe barnets fødselsattest og kopi af forældrenes pas, hvis barnet rejser uden forældre eller kun med den ene forælder.

Til information, er udrejsetilladelse kun påkrævet for mindreårige med fast bopæl i Frankrig, hvilket du eventuelt kan læse nærmere om på den franske administrations officielle hjemmeside.