Spring til indhold

Forsvarsområdet

Forsvarssektionen er en del af den danske ambassade i Paris og udgøres af to personer: Den danske forsvarsattaché, som er oberst eller kommandør i Forsvaret og udsendt af det danske Forsvarsministerium, samt en lokal deltidsansat sagsbehandler.

I Forsvarssektionen følges fransk politik nøje, og der udarbejdes jævnligt indberetninger om franske sikkerheds- og forsvarspolitiske emner og andre emner relateret til det franske forsvar. Indberetningerne sendes til Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og en række danske militære myndigheder.

Forsvarssektionen er Danmarks primære forbindelsesled til det franske Forsvarsministerium og Forsvarsstaben. Sektionen bidrager til en effektiv kommunikation mellem myndighederne i Danmark og Frankrig, blandt andet ved opbygning af netværk og gennem sproglige og kulturelle kompetencer i relation til Frankrig. Forsvarssektionen bidrager endvidere til den fortsatte udvikling af forsvarssamarbejdet mellem Danmark og Frankrig, herunder afdækning af nye eller ændrede muligheder for samarbejde.

Forsvarssektionen anmoder løbende det franske Forsvarsministerium om diplomatiske tilladelser til danske militære enheders ind- eller gennemrejse af fransk territorium til lands, til vands og i luften. Endvidere formidler Forsvarssektionen dansk deltagelse ved franske militære uddannelser, besøg ved militære enheder, etc.

Forsvarssektionen er også aktiv i Forsvarsministeriets "Open for Business"-program, og yder i den forbindelse støtte til danske forsvarsvirksomheder, der ønsker at komme ind på det franske marked. Sektionen yder ligeledes støtte til danske delegationers deltagelse på de store fagmesser på forsvarsindustriområdet såsom Eurosatory, Euronaval og Paris Air Show.

Forsvarssektionen planlægger og deltager i franske mindehøjtideligheder i forbindelse med 1. Verdenskrigs afslutning (Braine og Rueil Malmaison) samt dansk indsats under D-dagen i Normandiet (ceremoni ved det danske monument i Sainte Marie-du-Mont samt internationale ceremonier i regionen).

Tlf.: +33 1 44 31 21 21
E-mail: paramb@um.dk 

Kontakt

Nicolai Mentz - Oberst
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 31

Birgit Piccirillo - Assistent
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 32