Gå til indhold

Ambassaden

Ambassadens hovedopgaver

Det er ambassadens opgave at varetage Danmarks interesser i Frankrig ved:

  • aktivt at formidle og fremme danske holdninger og synspunkter,
  • gennem analyser og vurderinger af den politiske og økonomiske udvikling i Frankrig at holde danske myndigheder orienteret om områder af særlig interesse for Danmark,
  • at virke som nøglepunkt for det bilaterale forsvarssamarbejde,
  • at styrke den danske eksportindsats og at fremme investeringsaktiviteterne mellem Danmark og Frankrig,
  • at udbrede kendskabet til Danmark, danske holdninger og dansk kultur samt
  • at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere i Frankrig.