Gå til indhold

Politik og økonomi

Det er ambassadens arbejde at sørge for, at beslutningstagere på alle niveauer i Danmark har det bedst mulige informationsgrundlag varetagelse af danske interesser. Med det formål for øje leverer ambassaden analyser og vurderinger af de politiske og økonomiske forhold i Frankrig, herunder områder for styrket politisk og økonomisk samarbejde mellem Danmark og Frankrig. Desuden formidler ambassaden danske synspunkter og prioriteter over for franske beslutningstagere.

Ambassaden fokuserer på de franske bidrag til diskussionerne i EU inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (terrorbekæmpelse, Rusland, Ukraine, Balkan, Mellemøsten, Afrika mv.) samt det transatlantiske forhold og forhandlingerne i de store internationale organisationer som FN og NATO. Ambassaden følger også franske overvejelser, holdninger og initiativer vedrørende EU’s udvikling og fremtid tæt. Derudover er ambassadens indberetninger forud for EU-rådsmøder et vigtigt bidrag til de danske ministeriers forberedelse af møderne.

For at kunne forstå de franske positioner er det vigtigt at kende den indenrigspolitiske kontekst. Ambassaden informerer derfor løbende de danske beslutningstagere om de vigtigste politiske begivenheder og tendenser i Frankrig.

Ambassaden er et omdrejningspunkt for det bilaterale samarbejde på forsvarsområdet. Ud over praktisk og administrativ støtte holdes danske myndigheder gennem indberetninger og analyser orienteret om relevante forsvarsspecifikke forhold. Over for de franske militære myndigheder formidles danske synspunkter ved direkte kontakt til fransk forsvar.

Kontakt

Lars Bjørn Holbøll - Ministerråd
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 41

Fabrice Jacobsen - 1. Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 07

Marie Dørup Olesen - 1. Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 23

Clara Emilie Neergård Delcourt - Akademisk Medarbejder

Tlf: +33 (0) 144 31 21 38

Emma Hede Brierley - Akademisk Medarbejder
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 50

Helene Graiche - Administrativ Assistent
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 49