Spring til indhold

POLITIK OG ØKONOMI

Det er ambassadens arbejde at sørge for, at beslutningstagere på alle niveauer i Danmark har det bedst mulige informationsgrundlag til rådighed i deres varetagelse af danske interesser. Med det formål for øje leverer ambassaden analyser og vurderinger af Frankrigs interesser og synspunkter også med henblik på at identificere områder for samarbejde mellem Danmark og Frankrig. Ambassaden fokuserer på de franske bidrag til diskussionerne i EU inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (terrorbekæmpelse, Rusland, Ukraine, Balkan, Mellemøsten, Afrika mv.) samt det transatlantiske forhold og forhandlingerne i de store internationale organisationer som FN og NATO.

Ambassaden følger også de franske overvejelser, holdninger og initiativer vedrørende EU’s udvikling og fremtid tæt. Derudover udgør ambassadens indberetninger forud for EU-rådsmøder et vigtigt bidrag til de danske ministeriers forberedelse af møderne med henblik på at fastlægge den danske forhandlingsstrategi, der skal sikre størst mulig dansk indflydelse på det endelige resultat i EU.

For at kunne forstå de franske positioner er det vigtigt at kende den indenrigspolitiske kontekst. Ambassaden informerer derfor løbende de danske beslutningstagere om de vigtigste begivenheder i Frankrig, såsom valg, særlige vigtige indenrigspolitiske problemstillinger og den økonomiske udvikling i Frankrig.

For at kunne give vurderinger af Frankrigs politiske mål i konkrete sager opretholder ambassaden fortrolige og direkte kontakter til de politiske og administrative beslutningstagere i Frankrig. Ambassaden forsøger endvidere at påvirke meningsdannelsen i Frankrig for at sikre dansk indflydelse, når politiske beslutninger skal træffes af franske myndigheder. Det sker gennem en aktiv indsats over for regeringsmedlemmer, ministerier, medier, organisationer m.fl.

Ambassaden er nøglepunkt for det bilaterale samarbejde på forsvarsområdet. Ud over praktisk og administrativ støtte holdes danske myndigheder gennem indberetninger og analyser orienteret om relevante forsvarsspecifikke forhold. Over for de franske militære myndigheder formidles danske synspunkter ved direkte kontakt til fransk forsvar.

Kontakt

Kristian Rasmussen - Ministerråd
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 28

Marie Dørup Olesen - 1. Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 23

Rebecca Reichherzer - 1. Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 24

Fabrice Jacobsen - 1. Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 07

Njeri Jensen - Ambassadesekretær
Tlf.: +33 (0) 114 31 21 17

Tore Keller - Akademisk Medarbejder
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 88

Laura Skøt - Akademisk Medarbejder
Tlf.: +33 (0) 144 31 21 16