Gå til indhold

Energi & Miljø

Frankrig har ambitiøse mål med hensyn til deres grønne omstilling, med fokus på især energieffektivitet og vedvarende energikilder. Danske virksomheders ekspertise og viden inden for miljø og bæredygtig energi kan spille en afgørende rolle i Frankrigs grønne investeringer. 

markedsmuligheder

Frankrig har store ambitioner på energi og klimaområdet, og sigter efter at blive Europas første CO2-neutrale økonomi i 2050. Frankrig har brugt coronakrisen til at sætte skub i den grønne omstilling med offentlige investeringer. Den nuværende energikrise har yderligere accelereret processen og forøget efterspørgslen på bæredygtige, grønne løsninger. De to kriser og de medfølgende politiske beslutninger og investeringer skaber muligheder for en bred vifte af danske løsninger og produkter, der kan understøtte og drive den grønne omstilling. Frankrig tegner sig til at blive det største europæiske eksportmarked for danske energiteknologiløsninger.

Den økonomiske genopretningspakke ”France Relance” på 100 mia. euro afsætter hele 40 mia. euro til det grønne område. Genopretningsplanen er et betydeligt boost til den franske indsats på klimaområdet, og udgør samtidig et vigtigt momentum for danske virksomheder til at positionere sig på det franske marked og sikre sig markedsandele på lang sigt. 
Den danske ambassade i Frankrig arbejder på at gøre danske løsninger til et vigtigt element i Frankrigs grønne transition og uafhængighed fra russisk gas. Der er tale om fokusområder som energieffektivitet i bygninger, dekarbonering af industri, Power-to-X, brint, fjernvarme, og vindenergi. 

Nedenfor kan du læse mere om de fokusområder, hvor vores sektorrådgivere ser et særligt stort potentiale for danske virksomheder. 

 

Vindenergi – Investering i franske havvindmølleparker

Frankrig har store planer om at omlægge og optimere sin energiforsyning. Et essentielt element i at opnå landets ambitiøse klimamål er den franske satsning på vindenergi, mere specifikt fra offshore vindmølleparker. 
Et delmål i Frankrigs 2050 plan er, at 33% af landets energimix skal være bæredygtigt i 2030, hvoraf vindenergi har potentiale til at levere halvdelen. Den nye franske energi- og klimaplan skaber dermed en øget efterspørgsel på offshore vindmølleparker og kan gøre Frankrig til en af Europas fire største producenter af vindenergi - et område, hvor Frankrig længe har kigget mod Danmark for inspiration og erfaringsudveksling.  
Flere udbud er allerede blevet iværksat, og de kommende år forventes der at blive udbudt 1 GW om året, der kan tildeles både flydende og bundfaste havvindmølleparker. Eksportpotentialet for danske virksomheder er betydeligt, og der vil være efterspørgsel efter en bred vifte af virksomheder, inden for alle dele af havvindssektorens værdikæde. 
Som svar på den voksende franske efterspørgsel på viden om havvindsenergi blev der underskrevet en samarbejdsaftale mellem det danske Klima-, Energi- og Forsyningsministerie og det franske Ministerie for Energitransition (MTE) i december 2021. Aftalen sigter efter at styrke den dansk-franske vidensdeling på havvindsenergiområdet samt at fremskynde udviklingen af teknologien, som skal spille en afgørende rolle i Europas klimaneutralitet. Denne aftale blev styrket i marts 2022 med endnu en samarbejdsaftale mellem Energistyrelsen og den franske energireguleringskommission (CRE).

 

Læs mere om Frankrigs satsning på vindenergi her:

Fransk satsning på havvind kan åbne dansk eksporteventyr - DI (danskindustri.dk)

Ny fransk energi- og klimaplan skaber muligheder inden for offshore vind (thetradecouncil.dk) 

 

Energieffektivisering af franske bygninger 

I den økonomiske genopretningsplan France Relance er der et stort fokus på energirenovering af bygninger. Hele 6,7 mia. euro vil specifikt gå til projekter, der fremmer energieffektivitet i bygninger, både offentlige og private. 
Lav energieffektivitet i bygninger er blandt de største bæredygtighedsudfordringer for Frankrig. Halvdelen af den franske boligmasse er bygget før 1975, og bolig- og byggesektoren står for intet mindre end 44% af landets samlede energiforbrug. Med Frankrigs mål for grøn omstilling, er det derfor et område, der i stigende grad vil blive lagt store private og offentlige investeringer i.

 

Dekarbonisering af industrien

Covid 19-krisen har fremhævet sårbarheden af globaliserede produktionskæder og Frankrig er opsat på at holde industrielle aktiviteter inden for landegrænserne. 
Med stadig strengere europæiske miljøbestemmelser, kræver dette, at Frankrig skal opgradere og investere i sin industri for at kunne leve op til de grønne krav. Derfor er der blevet sat 1,2 mia. kroner af til dekarbonisering af industrien i den økonomiske genopretningsplan, France Relance. 
Danmark står stærkt på den front og tilbyder attraktive løsninger inden for en mere bæredygtig industri.  For danske virksomheder kan det franske behov for innovative, grønne løsninger i industrien åbne op for gyldne markedsmuligheder.

 

Fjernvarme og fjernkøling 

Et centralt element i Frankrigs ambitiøse klimaplan for 2030 er et grønnere og mere energibesparende fjernvarmesystem i storbyerne.
Optimeringen af fjernvarmesystemet bliver finansieret af offentlige investeringer, da regeringen ønsker at femdoble mængden af fjernvarme fra bæredygtige kilder inden 2030.  Denne store satsning på fjernvarme betyder en høj efterspørgsel inden for blandt andet effektivisering af gamle anlæg, optimering af nettet, opkobling af nye type brugere, optimering af overskudsvarme og mange andre områder. 
Sektorrådgiverne på ambassaden ser store eksportmuligheder i danske løsninger på det franske fjernvarme-marked. Den stigende interesse for fjernvarme i metropolerne og det politiske pres skaber et momentum og en åbning på markedet, som gør det muligt for danske eksperter og leverandører at byde ind med løsninger til den franske fjernvarmesektor. Danmark er anerkendt for sit innovative og grønne fjernvarmenetværk og for den højt specialiserede arbejdskraft der ligger bag. Dansk ekspertise vil derfor være velkommen og velanset hos de franske aktører i fjernvarmeindustrien. 

 

Læs mere om eksportmulighederne inden for den franske fjernvarmeindustri her:

Bliv en del af forsyningskæden i den franske fjernvarmeindustri (thetradecouncil.dk) 

 

Publikationer

Analyse om de danske eksportmuligheder inden for energieffektivitet, industriel dekarbonisering og hydrogen, udarbejdet af konsulenthuset I-CARE & Consult på vegne af den danske ambassade i Paris:

Analysis-of-Export-Potential-for-Danish-Greentech-in-French-Recovery-Plan_2021

 

Cases

Læs mere om, hvordan Dall Energys biomasseovne fik hul igennem til det franske energimarked, efter den enorme aktør Dalkia viste interesse for virksomhedens teknologi ved et delegationsbesøg i Danmark:

Danske biomasseovne gør fransk fjernvarme grøn (thetradecouncil.dk)

Kontakt os 

Karen-Luise Johansen Geslin - Sektorekspert
Tlf.: +33 1 44 31 21 18 
E-mail: [email protected] 

 

Ana Elena Kelly - Seniorrådgiver
Tlf.: +33 1 44 31 21 09
E-mail: [email protected]

 

Aymeric Kouam Giordanni - Seniorrådgiver 
Tlf.: +33 1 44 31 21 48
E-mail: [email protected]

 

Myndigheds samarbejde

Benoît Bizet -Energi- & Miljø attaché
Tlf.: +33 1 14 31 21 39
E-mail: [email protected]