Gå til indhold

Forretningskultur

Frankrig og det franske marked har en række særpræg, som enhver, der beskæftiger sig med det franske marked, bør sætte sig ind i for at komme bedst fra start. Kulturforskellene bør imidlertid ikke overdrives, og gode relationer til franske forretningskontakter handler oftere om personlig kemi end en egentlig kulturkløft.

TAKT OG TONE

Den danske besøgende må acceptere, at påklædningen generelt spiller en større rolle i Frankrig end i Danmark, og at den generelt er mere formel end hjemme. Mænd lægger kun sjældent jakken under møder, og også kvinder forventes at være mere formelt påklædt end i Danmark. Mødetidspunkter skal respekteres, men man må acceptere, at den franske modpart ikke altid er til tiden.

Det er normalt, at en dansk forretningsmand og den franske forbindelse mødes over frokost eller (sjældnere) middag for at lære hinanden bedre at kende. Der tales ikke om forretninger ved første kontakt, men først når man er begyndt at vide mere om hinanden. Almen viden værdsættes af franskmanden under selskabelig omgang. De personlige relationer vejer tungt, og man skal give sig god tid til de indledende kontakter. Til gengæld er repræsentative middagsselskaber i hjemmet ikke almindelige blandt andre end nære personlige venner. I weekenden lægger franskmændene vægt på afslappet og uformelt samvær.

 

FORRETNINGSKULTUR

Ledelse

Den typiske ledelsesform i Frankrig er forskellig fra Danmark. Den traditionelle franske leder handler patriarkalsk, men her – som på mange andre områder – er det franske samfund inde i en moderniseringsproces.

Den traditionelle ledelsesform i Frankrig gør sit til, at det kan være tidskrævende at komme i kontakt med den rigtige person. Hierarkiet opfattes i Frankrig, næsten modsat Danmark, som en naturlig ting. Det er derfor vigtigt for den danske gæst at tage sig tid til at forklare, hvem han er, og hvilken rolle han har i sin virksomhed. Man skal lære hinanden at kende og opnå gensidig tillid, før man starter forretningssamtaler.

Franskmænd er ofte teoretisk orienterede, hvor danskere typisk er mere pragmatiske. Franskmænd kan være længere tid om at komme til sagens kerne, blandt andet fordi de er grundige, hvor danskerne går mere direkte til sagen. Almindeligvis er man ikke dus, og slet ikke indledningsvis.

 

Sproget

Selv om stadig flere franskmænd taler engelsk, især de yngre og veluddannede samt virksomhedsledere i blot lidt større firmaer, er det stadig det bedste, hvis man kan gennemføre de indledende kontakter mellem et dansk og et fransk firma på fransk.

Ofte viser det sig, at franskmændene faktisk behersker engelsk tilstrækkeligt til at fortsætte og udvikle en spirende forretningsforbindelse. Det bedste for en dansk virksomhed, der seriøst ønsker at bearbejde det franske marked, er dog at have fransktalende medarbejdere. Her kan handelsafdelingen være behjælpelig med sproglig bistand og mødedeltagelse.

 

KONTORTIDER

I Frankrig er den typiske kontortid mellem kl. 8.30/9.00 og 18.00/18.30, dog ofte senere. Franskmændene arbejder meget og længe. I provinsen spises der frokost mellem en og halvanden time, men i Paris og i andre store byer er der sjældent tid til andet end arbejdsfrokost, og den gennemsnitlige frokostpause i Frankrig er i dag på 22 minutter. Den indførte 35-timers arbejdsuge har konsekvenser for rutine-jobs og standardiserede funktioner, hvorimod ledende medarbejdere fortsat har lange arbejdsdage. Endvidere har indførelsen af den 35-timers arbejdsuge ændret franskmændenes ferievaner. Således splittes ferien op i flere, kortere perioder over hele året.

Ud over sædvanlige danske helligdage fejrer franskmændene bl.a. 1. maj (arbejdets dag), 8. maj (befrielsen 1945), 14. juli (den franske nationaldag), 15. august (Maria Himmelfart), 1. november (Allehelgensdag) og 11. november (våbenstilstandsdagen 1918). Skærtorsdag og langfredag er ikke helligdage i Frankrig. August er stadig den største feriemåned, men sommerferien splittes op i stigende omfang. Mange holder ferien eller en del deraf i juli.