Gå til indhold

Sundhed

Frankrig står over for en omfattende modernisering af hospitaler og plejehjem, og investerer betydeligt i innovative sundheds- og velfærdsløsninger, hvilket giver gunstige eksportmuligheder for den danske life-science sektor.

markedsmuligheder

Frankrig vil opføre og modernisere hospitaler og plejehjem, hvilket giver gode eksportmuligheder for den danske sundhedssektor. Det franske marked for hospitaler er stort med ca. 1.400 offentlige hospitaler, 700 private non-profit hospitaler og 1.000 private klinikker. Lige nu er der et stort behov for modernisering af sektoren - den franske genopretningsplan har afsat 9 mia. euro til sundhedsområdet, hvoraf 6 mia. euro går til modernisering, transformation og nybyggeri af den franske sundhedssektor. Investeringer i sundhedsvæsenet stopper dog ikke med genopretningsplanen, og der forventes massive investeringer i området de kommende år.

 

Ældreplejen kalder på modernisering og ny velfærdsteknologi 

De fleste vestlige økonomier døjer med en stigende ældrebyrde, og Frankrig er ingen undtagelse. 19 pct. af den franske befolkning er 65 eller derover, og det vil skabe et øget pres på ældreplejen i de kommende årtier. For at kunne imødekomme det stigende antal ældre, efterspørges der i høj grad effektive og innovative løsninger i ældreplejen. Dette er område hvor Danmark er frontløber, og derfor er der god mulighed for de danske virksomheder for at positionere sig på markedet nu, hvor der kommer mange flere udbud og mange flere projekter.
Særligt efterspørgslen på teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologi er en oplagt mulighed for de mange højt specialiserede danske virksomheder, som producerer hjælpemidler og digitale velfærdsløsninger, der kan formindske udgifterne pr. person på bl.a. plejehjemmene.

Brugen af velfærdsteknologi på de franske plejehjem er allerede de senere år vokset markant til fordel for danske virksomheder. Denne tendens forventes at fortsætte, forstærket af de midler området er blevet tilført under France Relance-hjælpepakken, hvor 1,5 mia. euro går målrettet til modernisering af de franske plejehjem. 

 

Fremtidens franske hospitaler 

Behovet for en nytænkning af Frankrigs overbelastede sundhedsvæsen blev for alvor tydeligt under corona-krisen. Den franske regering har afsat betydelige midler til renovering af de fysiske rammer på hospitalerne, samt til en generel modernisering og digitalisering af sundhedssystemet. 

Frankrig investerer massivt i renoveringen og nybyggeri af franske hospitaler, og her kigger landet mod Danmark for inspiration. Fokus i det omfattende projekt er blandt andet på at skabe fysiske rammer, der bidrager til både patientens, de pårørendes og personalets velvære, for at skabe en såkaldt Healing Architecture. Derudover er der et grønt fokus i renoveringsplanerne, der skal gøre de franske hospitaler mere bæredygtige, med tiltag som eksempelvis installering af solceller, bedre isolering, affaldssortering og andre bæredygtige og energibesparende initiativer.  

Et yderligere fokuspunkt i nytænkningen af det franske sundhedsvæsnet er en større grad af digitalisering i sundhedssektoren. Et studie udarbejdet for den danske ambassade i Frankrig viser, at franske hospitaler stadigvæk er bagud i forhold til de digitale og logistiske løsninger, der bliver implementeret i Danmark i dag. Det pressede franske sundhedsvæsen finder blandt andet inspiration i danske løsninger inden for virtuel behandling i hjemmet, der kan aflaste personalet. Digitale tiltag, der skal sikre en bedre og mere effektiv informationsdeling mellem behandlere er ligeledes et område, hvor det franske sundhedsvæsen er i rivende udvikling, og hvor danske løsninger kan tilbyde attraktive løsninger. 

 

Et tæt samarbejde mellem Danmark og Frankrig på sundhedsområdet

Danmark og Frankrig står i over for de samme udfordringer i forhold til både mangel på sundhedspersonale og en aldrende befolkning. De to lande er tætte sparringspartnere når det kommer til udveksling om fremtidens sundhedssektor, og ambassadens sektorrådgivere spiller en afgørende rolle i udvekslingen mellem det franske og det danske sundhedsministerium. 
Sundhedsteamet på ambassaden arbejder for at introducere danske virksomheder med innovative løsninger til den franske sundhedssektor. Den danske ambassade i Frankrig har eksempelvis etableret en hospitalsalliance for danske virksomheder. Den skal bl.a. forberede danske SMV’er til det franske marked og koble dem sammen med danske virksomheder, der allerede har aktiviteter i Frankrig for at skabe synergieffekter. Der er fortsat plads til flere virksomheder i alliancen. Henvendelse skal ske til Sophie Labrosse på [email protected].

 

Cases

Nedenfor kan du læse om nogle af de virksomheder, der har introduceret deres løsninger i den franske sundhedssektor med rådgivning fra handelsafdelingens sundhedsteam ved den danske ambassade i Paris. Skal din virksomhed være den næste? 

Læs her,  hvordan Wavecare tordnede ind på de franske hospitaler, efter en TC-distributørsøgning bragte virksomheden sammen med en meget veletableret distributør:

Lille dansk virksomhed hjulpet til Frankrig på rekordtid (thetradecouncil.dk)

 

Læs her, hvordan en virksomhedsalliance for en gruppe danske virksomheder, der laver produkter til ældreplejen, gav mulighed for, at franske plejehjem kunne teste og opbygge tillid til danske produkter. Det endte med, at Guldmann blev foretrukken leverandør og fik store ordrer – det samme sker nu for flere andre i alliancen:

Succesfuldt pilotprojekt gav direkte udslag i ordrebøgerne (thetradecouncil.dk)

 

Kilder

Frankrig investerer massivt i ældreplejen – Se hvordan du bliver leverandør - DI Life Science (danskindustri.dk)

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig (thetradecouncil.dk)

 

Kontakt os

Sektorekspert

Annette Bertelsen Arbes 

Tlf.: + 33 1 44 31 21 77

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

Seniorrådgiver

Isabella Schou-Hansen 

Tlf.: +33 1 44 31 21 11

E-mail: [email protected]

 

 

 

  

 

Myndigheds samarbejde 

 

Seniorrådgiver

Sophie Labrosse 

Tlf.: +33 1 44 31 21 19
E-mail: [email protected]