Gå til indhold

praktikophold

Praktikophold i Paris

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Paris.

Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Ambassaden kan tilbyde praktikpladser i følgende afdelinger:

Desuden er der mulighed for praktikophold ved de danske OECD- og UNESCO-delegationer i Paris. 

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af 5 eller 6 måneders varighed, enten fra september til og med januar eller fra februar til og med juli. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Praktikanterne på ambassaden og OECD-delegationen arbejder på ambassaden i det 16. arrondissement. Praktikanten på den danske UNESCO-delegationen har arbejdsplads i UNESCO’s hovedkvarter i det 7. arrondissement. 

Kvalifikationer

Minimum afsluttet grunduddannelse fra universitet eller tilsvarende og fortrinsvis studerende, der mangler 1-2 år af uddannelsen. Gode franskkundskaber. IT på brugerniveau. Til praktikopholdet på OECD- og UNESCO-delegationerne lægges vægt på gode engelskkundskaber.

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på p.t. kr. 4.000 pr. måned  til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig, f.eks. i La Cité Universitaire de Paris.

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, med tydelig angivelse af ønsket afdeling, og sendes til ambassaden enten via  e-mail i samlet PDF-fil til [email protected] eller pr. post til:

Ambassade Royale de Danemark
77, avenue Marceau
F-75116 Paris
Frankrig

Næste ansøgningsfrist: 8. februar 2024 kl. 12.00
P
raktikpladser til perioden 1. september 2024 - 31. januar 2025