Gå til indhold

Akkreditering af virksomheder

Fast Track forretningsvisum til Danmark - Red Carpet-ordningen

Hvad går Red Carpet-ordningen ud på?

Red Carpet-ordningen introducerer forenklede procedurer for opnåelse af dansk Schengen-visa til ansøgere, der jævnligt rejser til Danmark på forretningsbesøg. Formålet er at smidiggøre visumsagsbehandlingen for de udenlandske virksomheder, organisationer, NGO'er osv., der har forretningsforbindelser med en dansk virksomhed eller organisation.*

Red Carpet-ordningen er åben for udenlandske private og offentlige virksomheder og organisationer eller danske datterselskaber placeret i udlandet, forudsat, at de opfylder de krav, der er nævnt på den lokale danske repræsentations hjemmeside.

*Danske virksomheder, der ønsker at invitere udlændinge til Danmark for at besøge en dansk virksomhed/organisation mv., kan ved en forhåndsgodkendelse hos Udlændingestyrelsen invitere ansøgere, der kan få behandlet deres ansøgning som fast track, men med samme dokumentationskrav som for alle andre ansøgere. Information om forhåndsgodkendelsesordning findes på nyidanmark.dk.  

Hvem kan blive inkluderet i ordningen?

Akkreditering af en udenlandsk virksomhed eller organisation skal have fundet sted inden en medarbejder kan drage fordel af Red Carpet-ordningen. Følgende er eksempler på enheder, der kan tilbydes en akkreditering: *

 • Veletablerede lokale datterselskaber af danske virksomheder
 • Veletablerede lokale virksomheder med et datterselskab i Danmark
 • Virksomheder, der jævnligt sender medarbejdere til Danmark
 • En lokal virksomhed med et partnerskab med en dansk virksomhed, hvis medarbejdere ofte skal rejse på forretningsbesøg til Danmark
 • Lokale virksomheder med interesse i at investere i Danmark
 • Lokale institutioner (ngo'er, rejsebureauer osv.), som arbejder tæt sammen med danske institutioner/organisationer.

* Den danske mission afgør alene, hvorvidt en virksomhed er kvalificeret.

Hvad kan Red Carpet-ordningen tilbyde?

Red Carpet-ordningen tilbyder følgende fordele for ansøgere, hvis virksomheder er inkluderet i ordningen:

 • En kort sagsbehandlingstid (servicemål på 3 dage)*
 • Reducerede krav til dokumentation **
 • Fravigelse af krav om personligt fremmøde
 • Intet behov for tidsbestilling
 • Flere indrejser (visumgyldighed på minimum et år).

* De almindelige regler om konsultation af sikkerhedsmyndighederne er forsæt gældende for ansøgere der er underkastet forudgående høring af en eller flere Schengen-lande, før visum kan udstedes. Behandlingstiden i disse tilfælde vil normalt være 10-12 dage.
** Yderligere dokumentation opkræves hvis nødvendigt for sagsbehandlingen
Note: Ansøgere uden en aftale vil stadig blive behandlet inden for 15 dage.

Hvordan bliver man akkrediteret?

Ansøgning og akkreditering håndteres og besluttes af den lokale danske repræsentation.

Virksomheden/organisationen skal som led i akkrediteringen oplyse følgende: 

Firmaprofil:

 • Kontaktoplysninger, adresse, hjemmeside osv.
 • Kontaktperson (key account)
 • Registreringsnummer
 • Sektor/branche
 • Etableringsdato
 • Antal ansatte
 • Virksomhedsmodel/juridiske struktur
 • Årsberetning til rådighed (Ja/Nej)
 • Omsætning (de sidste to år)

Forretningspartner i Danmark

 • Kontaktoplysninger, adresse, hjemmeside osv.
 • Point of contact
 • Navn
 • Stilling
 • Beskrivelse af partnerskab
 • Varighed af forretningsmæssigt partnerskab
 • Sektor/branche

Forretningspartneren i Danmark, skal fremsende et bekræftelsesbrev til den danske repræsentation

 


 Fast track business visa to Denmark