Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Frankrig.

Senest opdateret 23-11-2020 10:39

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Frankrig.

Læs rejsevejledningen for Frankrig.

Information om konkrete restriktioner i Frankrig opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Frankrig, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Frankrig.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser. Læs mere i afsnittene Rejserestriktioner og Lokale restriktioner nedenfor.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Frankrig har ophævet indrejserestriktionerne for alle EU- og Schengenborgere. Det gælder også for indrejse fra Danmark. Der er således ikke krav om en negativ covid-19 test ved indrejse til Frankrig fra EU-lande, herunder Danmark.

For indrejse til Frankrig fra lande uden for EU/Schengen/UK området har Frankrig med virkning fra fredag den 30. oktober i udgangspunktet lukket for indrejse.

Indrejse til franske oversøiske territorier er forbundet med særlige krav om f.eks. negativ COVID-19 test. Det gælder p.t. bl.a. for Fransk Polynesien, hvor der kræves en negativ COVID-19 test, som skal tages maksimum 72 timer før afrejsen og en udfyldt ETIS formular

Det anbefales, at man forhører sig angående gældende regler med flyselskabet og/eller lokale myndigheder inden afrejse.

Karantæneregler

Der er ikke karantænekrav for rejsende, som ankommer til Frankrig fra EU/Schengen området, herunder Danmark.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er indført et generelt udgangsforbud i hele Frankrig, gældende fra fredag den 30. oktober 2020.
Undtaget fra udgangsforbuddet er transport til og fra arbejdspladsen samt børneinstitutioner og skoler op til og med gymnasieniveau. Dagligvarebutikker, madmarkeder og offentlige institutioner vil ligeledes forblive åbne.
Det vil kræve en selvudfyldt attest at forlade hjemmet, hvis man skal foretage indkøb, gå til lægen eller gå en tur inden for en radius på én kilometer fra hjemmet. For at tage på arbejde, skal man have en særlig attest fra arbejdsgiveren.

Brud på udgangsforbuddet kan udløse bødestraf.

Den franske regering har samlet information om COVID-19 restriktioner på denne engelsksprogede webside: https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

Forsamlingsforbud

I Frankrig er der indført generelt forbud mod udendørs forsamlinger i det offentlige rum.

Mundbind

Det er i udgangspunktet obligatorisk at bære mundbind i alle indendørs områder, hvor der er offentlig adgang, herunder også butikker og indkøbscentre. I mange større byer, herunder Paris og Marseille, er der påbud om at bære mundbind udendørs, uanset hvor man færdes. Det er også lovpligtigt at bruge mundbind ved brug af alle former for offentlig transport, herunder også på stationer samt ved taxikørsel. Overtrædelser sanktioneres med bøder fra 135 euro. Kravet om mundbind gælder ikke for personer under 11 år. Dog er der fra 29. oktober indført krav om at børn fra 6 år skal bære mundbind i skolen. Det er lovpligtigt at bære mundbind på alle arbejdspladser i Frankrig, medmindre der er tale om enkeltmandskontor.

Nedlukning / Genåbning

For at nedbringe smittespredning er det med virkning fra d. 29. oktober 2020 besluttet at indføre en nedlukning af Frankrig for en periode foreløbig frem til d. 1. december. Alle restauranter, barer, caféer, biografer, teatre, museer og øvrige kulturtilbud er i udgangspunktet lukkede i denne periode. Se også afsnittet ”udgangsforbud” herover. 

 

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Hvis du har behov for lægehjælp eller et testcenter (Dépistage COVID-19), kan der henvises til www.doctolib.fr. Du kan også finde dit nærmeste Covid-19-testcenter i Frankrig på denne side: https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

Vedlivstruende situationer eller skade, ring: 15 (oplys hvis du har symptomer på COVID-19)(man kan vælge mellem engelsk og fransk sprog).
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Frankrig

International fly- og togtrafik fortsætter, om end med færre afgange end normalt.

Indrejse i Danmark

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har fast bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af, hvilket land du har bopæl i.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets Hotline vedr. indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Her kan du finde dit nærmeste Covid-19-testcenter i Frankrig: https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid

 

Myndigheders hjemmesider:

Her får man overblik over situationen i Frankrig

- Den franske regering har samlet information om COVID-19 restriktioner på denne engelsksprogede webside: https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19

- Rådgivning om corona fra det franske udenrigsministerium

- Engelsksprogede franske nyhedsmedier, f.eks france24

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden inden for almindelig telefonisk åbningstid: mandag - fredag kl. 9.30-12.30 og 13.30-15.30.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye større restriktioner i Frankrig eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.