Gå til indhold

Digitalisering, Tech & Forsvar

Digitalisering af den offentlige og den private sektor er et afgørende fokusområde for den franske regering. Der er store eksportmuligheder inden for digitalisering af blandt andet den offentlige administration, sundhed, industri og landbrug, samt cybersikkerhed.  

markedsmuligheder

 

Digitalisering & Tech

Digitalisering af det franske samfund har været i fokus for skiftende franske regeringer de sidste 10 år. Dette afspejles i de offentlige investeringsplaner, der siden Macron kom til magten i 2017, er blevet yderligere fokuseret på at få del i de mange muligheder digitaliseringen af vores samfund medfører.

I oktober 2019 underskrev Danmark og Frankrig en udtalelse om de to landes fælles vision for en europæisk digital førerrolle i det 21. århundrede, som giver retningslinjer for, hvordan man i fællesskab kan arbejde for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for digitalisering af vores respektive lande.

Vigtigheden af digitalisering og ønsket om en europæisk tilgang til emnet blev yderligere understreget i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan, France Relance. Her vurderes det, at hele 21% af 100 mia. euro store genopretningspakke bidrager til digitaliseringen af landet hvor der konkret er afsat 2,2 mia. kr. til innovation og digital omstilling i staten og regionerne, 1,6 mia. kr. til opgradering af IT udstyr, 540 mio. kr. til udvikling af en enkel digital identitet (FranceConnect), samt 1 mia. kr. til en øget indsats indenfor cybersikkerhed.

Investeringerne fra genopretningspakken er sidenhen blevet suppleret med yderligere statslige midler, hvor der er afsat 22,3 mia. kr. frem mod 2030 til at gennemføre de planlagte strategier inden for kvanteteknologi, AI, cybersikkerhed, 5G og Cloud samt deres implementering inden for offentlig administration, sundhed, industri og landbrug.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa og der er stor vilje til at udveksle erfaringer og samarbejde med Danmark på det digitale område, da vi grundet befolkningens høje niveau af tillid til offentlige myndigheder har gode erfaringer og højt specialiserede virksomheder.  

Sektorrådgiverne på den danske ambassade i Paris har identificeret nedenstående fokusområder, hvor der er et unikt match mellem fransk efterspørgsel og danske styrkepositioner, og dermed et stort potentiale for danske virksomheder. 

 

Digitalisering af den offentlige sektor

 

  • Govtech

Digitalisering af den offentlige sektor er et vigtigt fokusområde for den franske regering, og Covid-19 har tydeliggjort behovet for en mere agil og moderne offentlig administration. Frankrig vil fremskynde den digitale transformation af den offentlige forvaltning, hvor især den papirløse digitale administration og borgerkontakt er i fokus, både i den franske centraladministration men også på regionalt og kommunalt niveau. 

 

  • EIdentity

Den øgede digitalisering af samfundet har sat skub i arbejdet med at få skabt en et enkelt system for elektronisk identifikation (eID), et område, hvor danske løsninger er frontløbere efter mange års erfaring med løsninger som NemID og MitID. Dette emne har meget høj prioritet for den franske regering de kommende år, da dette betragtes som grundlaget for den fortsatte digitalisering af det franske samfund på alle områder. Hvor indsatsen op til nu har været fokuseret på regeringsniveau, så er fokus nu flyttet til de regionale og kommunale niveauer, hvor der fortsat er stor gevinst at hente ved digitalisering af de offentlige systemer.

 

  • Edtech

Digitalisering af det offentlige skolesystem er ligeledes et vigtigt indsatsområde for den franske regering, hvilket også afspejles i France Relance, hvor der er afsat betydelige midler til digitalisering af både folkeskoleniveauet og de videregående uddannelser. Midlerne går både til opgradering af skolernes IT udstyr, men også til udvikling af digitale kompetencer hos elever og lærere. 
Derudover er der stort fokus på ”upskilling” af arbejdsstyrkens digitale kompetencer, hvilket åbner for eksport af dansk knowhow inden for digitale uddannelsesløsninger og pædagogiske tilgange. 

 

  • Cybersecurity

Den stigende cybertrussel betyder, at der i Frankrig er kommet et øget fokus på løsninger, der er med til at sikre samfundskritiske funktioner. Både erhvervslivet og den offentlige sektor efterlyser løsninger, der mere aktivt overvåger og imødegår cyberangreb. Som led i den nationale genopretningsplan, France Relance, har Frankrig afsat 136 mio. euro til investeringer i cybersikkerhed. Midlerne vil gå til indkøb af konsulentanalyser af behovet for cybersikkerhed i franske virksomheder samt soft- og hardwareløsninger. 
Det franske marked for cybersikkerhed forventes derfor at blive langt større i de kommende år.

 

  • B2B online handel

I lighed med den offentlige sektor bliver den private sektor også mere og mere digitaliseret. Vi ser en voksende trend imod flere online B2B indkøbsplatforme, og indkøb af produkter målrettet private virksomheder foregår i stigende grad via elektroniske platforme. 
I handelsafdelingen i Paris har vi derfor ansat en digitaliseringsrådgiver, der yder rådgivning til danske virksomheder inden for det franske e-handelsområde. Klik her, for at læse mere om markedsmulighederne inden for digitalt salg i Frankrig. 

 

  • Offentligt indkøb og digitalisering

Hvis man som virksomhed vil gøre sig håb om at få del i de mange midler, der er afsat til digitalisering af den offentlige sektor, så er det vigtigt, at man sætter sig ind i, hvordan man håndterer salg til og samarbejde med de franske myndigheder. Generelt gælder det, at alt offentligt indkøb skal i udbud medmindre det drejer sig om mindre beløb.

Nyhedsbrev med aktuelle udbud 

Kunne du tænke dig at få opdateringer om aktuelle udbud inden for digitaliseringssektoren? I samarbejde med Dansk Industri udsender The Trade Council hver anden måned et nyhedsbrev med relevante udbud inden for tech og digitalisering på det franske, spanske og portugisiske marked. Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at sende din e-mailadresse til [email protected]

 

Forsvarsindustri

Den franske forsvarsindustri er verdens 3. største, og eksportmulighederne for danske forsvarsløsninger er betydelige. Set i lyset af den nuværende sikkerhedssituation er behovet for et tættere EU-samarbejde på forsvarsområdet kun blevet større, og den strategiske autonomi ligger højt på præsident Macrons dagsorden. 

Det dansk-franske samarbejde på forsvarsområdet et tæt, og har allerede resulteret i adskillige betydelige handler. Under et forsvarseksportfremstød i Paris i 2021 blev der blev indgået konkrete aftaler om ordrer mellem dansk og fransk forsvarsindustri, og der var bred enighed om at styrke det strategiske og materielmæssige samarbejde mellem Danmark og Frankrig. Især den hurtigt voksende Space-sektor udgør en unik markedsmulighed for danske virksomheder på det franske marked. Flere danske virksomheder har i løbet af 2022 indgået hensigtserklæringer og konkrete samarbejdsaftaler med henblik på via samarbejde om udvikling af projekter og produkter der kan skabe øget værdi til gavn for både Frankrig og Danmark.

 

Cases

Læs her,  hvordan Weibel « bare » skulle have hjælp fra ambassadens forsvarsafdeling til at sætte de helt rette møder op med de helt rette repræsentanter fra den franske forsvarsindustri, og så var døren åbnet. En dør, de nu løber ind ad med fuld fart:

Weibel Scientific er en af bannerførerne for den danske forsvarsindustri på det franske marked (thetradecouncil.dk)

 

Kigger din virksomhed mod det franske marked inden for Digitalisering, Tech eller Forsvar? Kontakt vores specialiserede sektorrådgivere til en uforpligtende samtale. 

 

Kilder


Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig (thetradecouncil.dk)


Danske løsninger kan spille en vigtig rolle i fransk cybersikkerhed (thetradecouncil.dk)


Nyt samarbejde skal styrke dansk forsvarsindustri i Frankrig - DI (danskindustri.dk)Kontakt os 

 

Digitalisering & Tech

Berit Frederiksen Leloup - Seniorrådgiver
Tlf.: +33 1 44 31 21 34
E-mail: [email protected]

 

Anne Mørup – Digitaliseringsrådgiver 
Tlf.: +33 1 44 31 21 45
E-mail: [email protected]


Quentin Barbeau – Brexit Juniorrådgiver
Tlf.: +33 07 87 89 42 09 
E-mail: [email protected] 

 

Forsvar

Birgit Pedersen Piccirillo - Ansvarlig for industrielle forsvarsrelationer
Tlf.: +33 1 44 31 21 32
E-mail: [email protected]