Gå til indhold

frankrig som marked 

opdateret 4/11/2022 Hvorfor Frankrig?

Eksporten til Frankrig er i rivende udvikling, og har aldrig været større. Frankrig er i dag Danmarks 8.-største eksportmarked, og Danmark eksporterer ca. 45 mia. DKK om året (2021).

 

Frankrig har i årtier været en vigtig destination for danske virksomheder, og især de seneste år har danske virksomheder vundet terræn på det franske marked. Siden 2015 er den danske eksport til Frankrig steget med 35%, og denne udvikling lader til at fortsætte. Der er store investeringer på vej inden for danske styrkepositioner – særligt sundhed, grøn teknologi og digitalisering. Der er således gode perspektiver for dansk eksport til Frankrig det kommende år.

 

Investeringerne går også den anden vej. Frankrig er Danmarks 7. største destination for investeringer til udlandet, og fra 2015 til 2020 steg investeringsniveauet med hele 76%.   Dette betyder, at der i dag er mere end 500 danske datterselskaber i Frankrig med over 66.000 ansatte. Frankrig er med sine godt 65 mio. indbyggere den femte største økonomi i verden. Med kommende store investeringer i områder, hvor danske virksomheder står stærkt, og et dansk/fransk importpartnerskab i rivende udvikling, udgør Frankrig et attraktivt marked med stort potentiale for danske virksomheder.

 

Stor genopretningsplan skaber unikke muligheder for danske virksomheder

 

Potentialet for danske løsninger på det Franske marked er blevet yderligere forstærket efter Frankrig i 2020 fremlagde den økonomiske genopretningsplan France Relance. Genopretningsplanen er Europas største, med et budget på godt 100 mia. euro, hvoraf 40 mia. euro kommer fra EU’s genopretningspakke. Pengene skal bruges på en række investeringer og reformer frem mod 2030, der skal sikre landet økonomisk genoprejsning i kølvandet på corona-krisen. 

Investeringerne går primært til grøn omstilling (42 mia. euro), digitalisering af den offentlige sektor (12 mia. euro) og styrkelse af sundhedsvæsnet (9 mia. euro). De enorme investeringer udgør en unik markedsmulighed for danske løsninger, der står særligt stærkt inden for disse områder. 


Læs mere om den franske genopretningsplan her 

 

Vores sektorer

I handelsafdelingen i Paris har vi valgt at fokusere vores rådgivning inden for netop Energi & Miljø, Sundhed og Digitalisering, Tech & Forsvar for at skabe synergi mellem franske markedsmuligheder og danske styrkepositioner i vores rådgivning. 

Kigger din virksomhed mod Frankrig og har brug for rådgivning inden for disse fokusområder? 

Lad Trade Council i Frankrig være jeres strategiske partner. Kontakt os her.

Handelsbarrierer

Eftersom både Frankrig og Danmark er medlemmer af EU, er der i dag praktisk talt ingen formelle forhindringer for danske eksportørers markedsadgang. Den franske lovgivning vedrørende etablering, patenter, agenter mv. ligner eller er identisk med den tilsvarende danske.

Nyttige links til eksportteknisk vejledning: 


Eksportteknisk rådgivning ved The Trade Council 


Læs mere om toldregler på The Trade Councils hjemmeside

 

Den politiske situation

Den franske økonomi er den femtestørste i verden, og det franske BNP udgør 20 pct. af eurozonens. Fransk økonomi er kommet ovenpå efter at være blevet ramt af pandemien, og der forventes en vækst på 2-4% de kommende år. Præsident Emmanuel Macron blev genvalgt i april 2022. Fra et forretningsmæssigt perspektiv forventes fokus at være på stabilitet og investeringer i nøglesektorer, samt ambitiøse investeringer på en række områder gennem både europæiske og nationale økonomiske genopretningspakker. Strategisk autonomi er en nøgleprioritet i en række nøglesektorer, herunder forsvar, digitalisering, grøn energi og sundhed. 

 

Fransk forretningskultur

Frankrig og det franske marked har en række særpræg, som enhver, der beskæftiger sig med det franske marked, bør sætte sig ind i for at komme bedst fra start. Kulturforskellene bør imidlertid ikke overdrives, og gode relationer til franske forretningskontakter handler oftere om personlig kemi end en egentlig kulturkløft.

 

  • En mere formel forretningskultur

Den danske besøgende må acceptere, at forretningskulturen generelt er mere formel i Frankrig end i Danmark. Dette gælder for påklædningen, som er vigtig at holde formel og professionel for at udvise respekt over for sine franske forretningspartnere. 
Kommunikationen, og især den skriftlige, er ligeledes mere formel end hvad man som dansker er vandt til. Det er især vigtigt at være opmærksom på den høje grad af høflighed, der præger den professionelle kommunikation. 

 

  • Ledelse

Den typiske ledelsesform i Frankrig er forskellig fra Danmark, og hierarkiet spiller en afgørende rolle for både kulturen og arbejdsprocesserne på de franske arbejdspladser. 
Dog er Frankrig - som på mange andre områder – inde i en moderniseringsproces når det kommer til ledelse og hierarki. 
Den hierarkiske ledelsesform i Frankrig gør, at de fleste beslutninger ofte bliver skubbet opad.  Det kan derfor være tidskrævende at komme i kontakt med den rigtige person, der har beføjelser til at tage beslutninger. Det er ligeledes vigtigt for den danske gæst at være klar omkring, hvilken rolle han selv besidder i sin virksomhed.

 

  • Sprog

Selv om stadig flere franskmænd taler engelsk, især de yngre og de veluddannede, er det stadig at foretrække, hvis man kan gennemføre de indledende kontakter mellem et dansk og et fransk firma på fransk. Uanset om det er nødvendigt eller ej, er dét at forsøge sig på fransk en gestus der er værdsat af de fleste franskmænd. 
Ofte viser det sig, at franskmændene behersker engelsk tilstrækkeligt til at gøre forretninger på engelsk. Det bedste for en dansk virksomhed, der ønsker at bearbejde det franske marked, er dog at have fransktalende medarbejdere. Her kan handelsafdelingen i Paris være behjælpelig med sproglig bistand og mødedeltagelse.

 

  • Kontortider

I Frankrig er den typiske kontortid mellem kl. 8.30/9.00 og 18.00/18.30, dog ofte senere. Franskmændene arbejder meget og længe. Den indførte 35-timers arbejdsuge har konsekvenser for rutine-jobs og standardiserede funktioner, hvorimod ledende medarbejdere fortsat har lange arbejdsdage.

 

Facts om Frankrig 

  • Indbyggertal: 67.842.582 
  • Største byer: Paris, Marseille, Lyon
  • BNP vækst: Forventet BNP vækst på 2,3% i 2022
  • Inflation: 5,6%
  • Arbejdsløshed: 7,4%

 

Kilder

Danske virksomheder vokser i Frankrig - DI (danskindustri.dk)

Situationsrapport fra eksportmarkedet Frankrig (thetradecouncil.dk)